Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela | Department for Biology and Pathology of Fish and Bees |

Korijeni Zavoda naziru se već pri osnivanju prvog visokog učilišta, Veterinarske visoke škole u Zagrebu, 1919. godine. Već u prvi plan studija unesen je i obvezatni predmet Biologija i patologija pčela i svilaca.

Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu, 14. prosinca 1936. godine osnovan je Institut za biologiju i patologiju pčela, svilaca, riba, rakova, školjki i drugih mekušaca. Time je stvorena prva znanstvena jedinica za bolesti navedenih životinja na području jugoistočne Europe. Uskoro je odlukama Fakulteta naziv Instituta promijenjen u Zavod, da bi se šezdesetih godina ustalio njegov današnji naziv. Osnivač Zavoda bio je tadašnji docent dr. sc. Ivo Tomašec, kasnije redoviti profesor i akademik. Predstojnik je bio do odlaska u mirovinu 31. prosinca 1973. godine.

Djelatnici Zavoda trenutno sudjeluju u izvođenju nastave iz dva obvezatna, jednog obveznog izbornog i tri izborna predmeta integriranog dodiplomskog i diplomskog studija te doktorskog studija iz veterinarskih znanosti. (detaljnije … )

Na Zavodu su trenutno zaposlena dva nastavnika, jedan stručni suradnik, jedan tehnički suradnik – laborant i jedan pomoćni tehnički suradnik.